• Legislație

Reglementări privind securitatea muncii

15 Iun 2016

HOTĂRÂRE nr. 409 din 8 iunie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune.

Citește mai mult »

15 Apr 2016

HOTĂRÂRE nr. 245 din 6 aprilie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive.

Citește mai mult »

31 Dec 2015

HOTĂRÂRE nr.1014 din 30 decembrie 2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.

Citește mai mult »

08 Apr 2014

LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

Citește mai mult »

12 Mar 2014

LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive – Republicată

Citește mai mult »

03 Mai 2012

LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii – REPUBLICARE

Citește mai mult »

18 Noi 2009

HOTĂRÂRE nr. 1377 din 18 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

Citește mai mult »

03 Sep 2008

HOTĂRÂRE nr. 1029 din 3 septembrie 2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor

Citește mai mult »

13 Iul 2007

HOTĂRÂRE nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă

Citește mai mult »

13 Iun 2007

HOTĂRÂRE nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Citește mai mult »

06 Iun 2007

HOTĂRÂRE nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară

Citește mai mult »

30 Oct 2006

HOTĂRÂRE nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

Citește mai mult »

03 Oct 2006

HOTĂRÂRE nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

Citește mai mult »

12 Sep 2006

HOTĂRÂRE nr. 1135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit

Citește mai mult »

30 Aug 2006

HOTĂRÂRE nr. 1091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă

Citește mai mult »

29 Aug 2006

HOTĂRÂRE nr. 1050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

Citește mai mult »

25 Aug 2006

HOTĂRÂRE nr. 1049 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran

Citește mai mult »

21 Aug 2006

HOTĂRÂRE nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare

Citește mai mult »

18 Aug 2006

HOTĂRÂRE nr. 1028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Citește mai mult »

09 Aug 2006

HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă

Citește mai mult »

09 Aug 2006

HOTĂRÂRE nr. 1058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

Citește mai mult »

02 Aug 2006

HOTĂRÂRE nr. 1007 din 2 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor

Citește mai mult »

26 Iul 2006

LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă

Citește mai mult »

16 Mai 2006

LEGE nr. 186 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Citește mai mult »

03 Mai 2006

HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

Citește mai mult »

21 Mar 2006

HOTĂRÂRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

Citește mai mult »

30 Ian 2006

HOTĂRÂRE nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

Citește mai mult »

24 Ian 2006

HOTĂRÂRE nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest

Citește mai mult »

29 Apr 2004

HOTĂRÂRE nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

Citește mai mult »

26 Feb 2004

HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă

Citește mai mult »

27 Oct 2003

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

Citește mai mult »

07 Feb 2002

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Citește mai mult »

27 Ian 2002

ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Citește mai mult »

12 Oct 2001

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice,

Citește mai mult »

25 Iul 2001

ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Citește mai mult »

07 Iul 2000

HOTĂRÂRE nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

Citește mai mult »

04 Iul 2000

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

Citește mai mult »
Stanila Florian / Nemo Express
“Prin colaborarea cu echipa AVALIA , un partener serios care supraveghează atent implementarea si menținerea tuturor normelor legale de securitate, am asigurat climatul sanatos al activitatii noastre.”
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER!

Rămâi la curent cu cele mai importante ştiri, noutăţi şi hotărâri din domeniul securităţii muncii.